หลักสูตร

อบรมรูปแบบ In-House Training

หลักสูตรสำหรับองค์กร สามารถออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเองได้

โดยดูจากหัวข้อพื้นฐาน+แจ้งความต้องการเพิ่มเติมกับทางเรา

 หรือ

หากท่านสนใจหลักสูตรที่ได้รับความนิยมของทางเราสามารถดูได้จากรายละเอียดดังนี้

*หลักสูตรแนะนำช่วง COVID-19

การให้บริการเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ

.......ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น วิถีการใช้ชีวิต การเลือกซื้อสินค้า การเลือกเข้ารับการบริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการเองจำเป็นต้องยกระดับการบริการเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เช่น เดิมทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสินค้า แต่จากการที่ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าออนไลน์ทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่ใส่ใจในข้อมูลสินค้าเชิงลึกมากขึ้น มีการเปรียบเทียบข้อมูล ราคา โปรโมชั่นสินค้ามากขึ้นเพราะทำได้โดยง่าย ดังนั้นหากผู้ให้บริการจะเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลหรือแนะนำคงไม่เพียงพอ แต่จะต้องมีMindsetสร้างความกระตือรือร้นนำเสนอรายละเอียดในสินค้ากลุ่มที่ใกล้เคียงกัน กลุ่มที่ทดแทนกันได้ หาข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า รู้จักสอบถาม เปรียบเทียบให้ลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งนี้สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจได้ เป็นต้น...  

หัวข้อ

-เรียนรู้พฤติกรรมและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์วิกฤติ

-สำรวจการให้บริการแบบเดิม ดึงจุดเด่น เสริมจุดด้อย เพื่อสร้างจุดแข็ง

-หลักการให้บริการเชิงรุก

-คุณลักษณะและทัศนคติผู้ให้บริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

-ฝึกปฏิบัติภาษากาย การไหว้ การยืนเว้นระยะห่างอย่างสุภาพ

-ฝึกปฏิบัติการยิ้ม การแสดงสีหน้า ขณะใส่อุปกรณ์ป้องกันบนใบหน้า

-ฝึกปฏิบัติการสื่อสาร การเลือกใช้คำพูดและโทนเสียง

-สาธิตเทคนิคการแต่งหน้า ทำผมให้เหมาะกับสถานการณ์

 หลักสูตรแบบ 3 ชั่วโมงและ6ชั่วโมง

                              หลักสูตรยอดนิยม                                          

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน การขายและการให้บริการ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขายพนักงานให้บริการผู้บริหารทุกระดับบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรนักศึกษาทุกชั้นปีทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรได้เรียนรู้ทฤษฎีในการบริการและการขายทำให้ได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

2. บุคลากรได้ปรับบุคลิกภาพภายในของตนเองด้านความคิดทัศนคติลักษณะนิสัยประจำตนและมารยาทที่ใช้ในการทำงานร่วมกันในสังคม

3. บุคลากรได้พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบเผชิญหน้าการใช้คำพูดระดับเสียงความไพเราะที่เหมาะสมในการทำงาน

4. บุคลากรได้พัฒนาภาษากายท่วงท่าการยืนเดินนั่งทำความเคารพการแสดงสีหน้ามารยาทการใช้สายตาการยิ้มแบบจริงใจการนำเสนอการแลกนามบัตรการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมและสุภาพ

5. บุคลากรได้พัฒนาภาพลักษณ์ที่เหมาะสมสวยงามใน การแต่งหน้า การทำผม การดูแลตนเอง 

หัวข้อการอบรม

-บุคลิกภาพ 10 คุณลักษณะ (10 Charming Characteristics)

-ปรับแนวคิดสร้างพลังงานชีวิตเชิงบวก “Positive Energy” (กิจกรรมกลุ่ม)

-ดูแลภาพลักษณ์ภายนอกเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและฝึกปฏิบัติภาษากายได้แก่การควบคุมสีหน้าการยิ้มการนำเสนอการเชิญการนั่งการยืนการเดินการแนะนำตนเองการใช้ลักษณะมือการพูดบนเวทีการยื่นรับนามบัตรระดับการมองการเว้นระยะห่างการจับมือฝึกปฏิบัติท่วงท่าที่ควรและไม่ควรทำเทคนิคการแต่งหน้าทำผม  (ฝึกปฏิบัติ+กิจกรรมกลุ่ม)

-Impressive Conversation ฝึกปฏิบัติการพูด ได้แก่ ระดับเสียง โทนเสียง ความคล่องแคล่ว ความไพเราะและเทคนิคการพูดให้น่าประทับใจในที่สาธารณะ 

-Team Building

 

หลักสูตรยอดนิยม

หลักสูตร บุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย พนักงานให้บริการ ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกเพศ ทุกวัยโดยเฉพาะสุภาพสตรี

หัวข้อการอบรม

-ทดสอบบุคลิกภาพรายบุคคลเบื้องต้น (Visual Personality Test)

-เสริมสไตล์การแต่งกายให้ดูดี เหมาะสมและแต่งกายเพื่อสร้างแบรนด์ (Signature Style)

-จิตวิทยาพลังสีเสริมการแต่งกาย (22 Colors Personality)

-กิจกรรมทดสอบการเลือกเครื่องแต่งกายผ่านApplication

-ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าและทำผม หญิงและชาย

-เทคนิคการโพสต์ท่าถ่ายรูปเพื่อใช้บนสื่อออนไลน์

-ฝึกปฏิบัติภาษากายให้น่าประทับใจ การทักทาย(setการไหว้แบบไทยและการทักทายแบบตะวันตก)การใช้ลักษณะมือ มารยาทการมอง การแสดงสีหน้า การยิ้ม การนำเสนอ การยื่น+รับนามบัตร การใส่+ถอดเสื้อสูท การเชิญ การนั่ง การยืน การเดิน ท่วงท่าที่เพิ่มพลัง ท่วงท่าที่สร้างการเข้าถึงแบบเป็นมิตร มารยาทที่ควรทำและไม่ควรทำ   

หลักสูตรที่ได้รับคะแนนสูงสุด
หลักสูตร บุคลิกภาพในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

     หลักสูตรการสื่อสารออกแบบมาเพื่อเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการทำงานการเป็นพิธีกร,นักพูด,นักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้ผู้ที่ได้ อบรมสามารถเป็นต้นแบบในด้านบุคลิกภาพที่ดีแบบ SMART&ELEGANT และเป็นต้นแบบนักสื่อสาร แบบ POWERFUL& CONFIDENT ดังนั้นทางหลักสูตรจึงเน้นตั้งแต่การปรับวิธีคิดเพื่อเติมเต็มบุคลิกภาพให้มีเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกตลอดจนเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

-สร้างแนวคิด วิธีปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยงเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะตนให้มีเสน่ห์ (5Charming Characteristics)

-Professional Appearance ตำแหน่งการยืนบนเวทีเทคนิคการยืนให้ดูมั่นใจและมีพลังการพักขาการวางตำแหน่งปลายเท้า,การเปิดลำตัวเทคนิคลุกนั่งให้ดูสง่าการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยแต่ดูมีพลังการเว้นระยะห่างขณะสนทนา, วิธีการพักมือขณะพูดให้ดูมืออาชีพ, วิธีการเดินให้ดูSmart, ระยะห่างของก้าวการแกว่งแขนการจัดลำตัวให้ตรงจังหวะการเดินให้มีมาดการถือของขณะเดิน, วิธีการนั่งให้ดู Elegant,การวางตำแหน่งมือ,การนั่งแบบเปิดลำตัว,การวางขาและปลายเท้า-วิธีการใช้ไมค์ในแบบต่างๆการส่งไมค์การเช็คไมค์, วิธีการกวาดสาตาระดับการมองมารยาทการสบตาเวลาในการสบตาการสบตาแบบเป็นมิตร, เทคนิคการยิ้มแบบจริงใจ (Real Smile) และเทคนิคการยิ้มแบบอบอุ่น (Warm Smile), การใช้ภาษามือในการนำเสนอ การผายมือ , การทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมในการสื่อสาร, การควบคุมสีหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ยากต่อการควบคุม, การยื่นนามบัตร, รูปแบบการไหว้ให้น่าจดจำการทักทายโดยจับมือ, แนะนำเทคนิคการแต่งหน้า ทำผมเพื่อใช้ขึ้นเวที, ท่วงท่าที่ไม่ควรทำขณะสนทนา-เทคนิคสื่อสารให้สะกดสายตา

-การสร้างประโยคแนะนำตนเอง-แก้ไขปัญหาใช้คำฟุ่มเฟือย

-ฝึกใช้คำแฝงอย่างระมัดระวัง-ระดับเสียง โทนเสียง ความคล่องแคล่ว ความไพเราะและเทคนิคการพูดให้น่าประทับใจในที่สาธารณะ

 

หลักสูตรยอดนิยม
หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานขาย พนักงานให้บริการ ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกเพศ ทุกวัยโดยเฉพาะการขายประกันภัย ผู้ที่ต้องรับมือกับอารมณ์ลูกค้า
หัวข้อการอบรม
-ทดสอบบุคลิกภาพรายบุคคลเบื้องต้น (Visual Personality Test)
-บุคลิกภาพ 8 คุณลักษณะ (8 Charming Characteristics)
-เรียนรู้วิธีการแก้ไขสถานการณ์เชิงลบด้วยการ Break Out , Prevent and List Goal
-สร้างวงจรชีวิตประจำวันเชิงบวก
-สร้างเงื่อนไขความคิดเชิงบวก
-การแสดงปฏิกิริยาเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เชิงลบ
-กิจกรรมกลุ่ม Positive Thinking to Positive Energy
 

หัวข้อการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน (เลือกเพิ่มเติม)

หัวข้อ1.ประเมินบุคลิกภาพภายนอกและภายในด้วยแบบประเมินที่ครอบคลุม

เน้นการประเมินทั้งบุคลิกภาพภายในและนอก โดยบุคลิกภาพภายนอกประเมินในเรื่องของการแสดงออกทางท่วงท่า การแสดงสีหน้า การสื่อสาร การแต่งกายการแต่งหน้าเป็นต้นโดยทางอ.ได้จัดทำใบประเมินที่ง่ายต่อการเข้าใจเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปพัฒนาในส่วนที่แนะนำต่อไปและบุคลิกภาพภายในประเมินโดยตนเองผ่านการทำกิจกรรมทั้งนี้เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก

ประโยชน์ที่ได้

ได้ทราบถึงปัญหาของบุคลิกภาพที่แท้จริงของตนเองโดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำให้การปรับบุคลิกภาพนั้นรวดเร็วและตรงจุด

 

หัวข้อ2.เข้าใจภาษากายและแสดงออกได้อย่างสง่างาม

เรียนรู้ทักษะและมารยาทในการใช้ภาษากายที่เหมาะสมในการทำงานการเข้าสังคม การบริหาร การให้บริการและการขายผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดการฝึกฝนและจดจำได้ดียิ่งขึ้น 

ประโยชน์

-ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงออกภาษากายที่เหมาะสม

-สามารถอ่านและเข้าใจภาษากายของคู่สนทนาในขั้นพื้นฐานได้

-มีผลลัพธ์ในท่วงท่าการยืนเดินนั่งสนทนาการทักทายการขอบคุณการใช้ภาษามือได้อย่างสง่างาม 

 

หัวข้อ3.สร้างความประทับใจผ่านการสนทนาและการโต้ตอบ

เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารเทคนิคการพูดให้ดูเป็นมืออาชีพแก้ไขปัญหาในการพูดต่างๆเช่น พูดเร็ว พูดช้า เสียงดุ ไม่กล้าพูด เป็นต้น รวมถึงการใช้ลักษณะคำพูดที่เหมาะสมในการทำงานการให้บริการและการบริหารงานได้อย่างสง่างาม

ประโยชน์

-มีทักษะในสื่อสารและการใช้คำพูดในการสนทนาได้เหมาะสมสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพ

 

หัวข้อ4.เทคนิคการแต่งหน้าและทำผม

เน้นการเรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าที่ถูกต้องเหมาะสมกับรูปหน้า ฤดูสีผิวของตนเองตั้งแต่การเลือกโทนสีรองพื้น การเลือกใช้สีแป้งฝุ่น เทคนิคการใช้ฤดูสีแต่งตา การปัดแก้ม การเขียนคิ้วให้ธรรมชาติ การทาปากและการทำผมในขั้นต้น เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้น่าประทับใจมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์

-ได้พัฒนาทักษะการแต่งหน้าที่เหมาะกับบุคลิกมากยิ่งขึ้น

-สร้างภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยมีความน่าเชื่อถือและสวยงาม

 

หัวข้อ5.เสริมการแต่งกายให้โดดเด่น

เรียนรู้การเลือกรูปแบบของเครื่องแต่งกายที่มีสไตล์และแบรนด์ที่ชัดเจนเหมาะสมกับงานการเลือกใช้สีโดยคำนึงถึงหลักจิตวิทยาสีและความเหมาะสม 

ประโยชน์

-สามารถเลือกเครื่องแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูสง่างามและน่าเชื่อถือได้

-สร้างความมั่นใจในตนเองให้เพิ่มมากขึ้น

-สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่องค์กร

 

หัวข้อ6.เสริมกระบวนการคิดเพื่อสร้างบุคลิกภายในที่ดี

เรียนรู้วิธีการสร้าง Charming Characteristics เพื่อใช้ในการทำงานการให้บริการการบริหารและการเข้าสังคม 

ประโยชน์

-มีเสน่ห์จากภายในและกลายเป็นลักษณะนิสัยที่ดี

Visitors: 547,672