อบรมบุคลิกภาพรอบ Public เดือนตุลาคม

อบรมรอบPublic เดือนตุลาคม

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน การขาย และให้บริการ

รอบที่ 15 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม

รอบที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน การขายและการให้บริการเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์เพื่อใช้ในการทำงาน การขาย การให้บริการ เพราะสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปจะต้องสร้างการรับรู้ด้านความน่าเชื่อถือ ความเป็นมืออาชีพ และทันสมัยเกิดความประทับใจ และน่าจดจำแก่ผู้พบเห็น ดังนั้นทางหลักสูตรจึงนำการปรับวิธีคิดเพื่อเติมเต็มบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ทั้งภายนอกและภายในรวมถึงฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นภาพอย่างแท้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ พนักงานขาย พนักงานให้บริการ ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรได้ปรับบุคลิกภาพภายในของตนเอง ด้านความคิด ทัศนคติ ลักษณะนิสัยประจำตน และมารยาทที่ใช้ในการทำงาน

2. บุคลากรได้พัฒนาภาษากาย ท่วงท่า การยืน เดิน นั่ง ทำความเคารพ การแสดงสีหน้า มารยาทการใช้สายตา การยิ้มแบบจริงใจ การนำเสนอ การแลกนามบัตร การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมและสุภาพ

3.บุคลากรได้พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การใช้คำพูด ระดับเสียง ความไพเราะที่เหมาะสมในการทำงาน 

ลักษณะการอบรม ทฤษฎี10% กรณีศึกษา15% แลกเปลี่ยนความคิดเห็น20% ฝึกปฏิบัติ 55%

 

หัวข้อที่สร้างเสน่ห์จากภายใน(Charming Characteristics)  

คำอธิบาย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ควรมีบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับบุคลิกของแบรนด์ (Brand Personality) ซึ่งแต่ละบุคลิกภาพควรประกอบด้วยคุณลักษณะที่ดี หัวข้อนี้เน้นการปรับMindset ของผู้ขายและเรียนรู้ How to ทำอย่างไรถึงจะมีคุณลักษณะที่ดีช่วยส่งเสริมคุณค่าในตนเอง แบรนด์ และองค์กร ตัวอย่างเช่น การเอาใจใส่ ความกระตือรือร้นจะทำอย่างไร มีเทคนิคอย่างไรถึงเป็นคนที่ถูกมองว่า มีบุคลิกแบบเอาใจใส่ เป็นต้น พร้อมทั้งเรียนรู้มุมมอง ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อพนักงานขายเพื่อให้ปรับตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หัวข้อที่2 เรียนรู้กฎทองของการปรากฏตัว(SMART & ELEGANT POSTURE)

ฝึกปฏิบัติภาษากายที่เสริมภาพลักษณ์ในการทำงาน ได้แก่ การควบคุมสีหน้า มารยาทการมอง การยิ้มแบบจริงใจ การนำเสนอสินค้า การเชิญ การนั่ง การยืน การเดิน การแนะนำตนเอง การใช้ลักษณะมือ การยื่น-รับนามบัตร ระดับการมอง การเว้นระยะห่าง การจับมือ ฝึกปฏิบัติท่วงท่าที่ควรและไม่ควรทำ คำอธิบาย ภาษากายสื่อสารตลอดเวลาแม้ไม่มีการพูด การฝึกปฏิบัติภาษากายที่ดีควรมีแนวทาง หลักการและเหตุผลที่ชัดเจนว่าสิ่งที่ตนกำลังทำนั้นมีความสำคัญอย่างไร ทำแล้วได้อะไร แล้วต้องทำอย่างไร ซึ่งหัวข้อนี้เน้นภาษากายที่ใช้ในการขายและบริการให้ดูน่าประทับใจ

หัวข้อที่ 3 สื่อสารอย่างไรให้น่าฟัง(Impressive Conversation)

ฝึกปฏิบัติการสื่อสารทั้งแบบ face to face และทางโทรศัพท์ ได้แก่ ระดับเสียง โทนเสียง ความคล่องแคล่ว ความไพเราะและเทคนิคการพูดให้น่าประทับใจกับลูกค้า คำอธิบาย การพูดเป็นเครื่องมือที่เปิดประตูสร้างความสัมพันธ์ ความประทับใจ กระทั่งเกิดความสัมพันธ์ที่ดีได้ แต่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกโดยทางเราเน้นการฝึกพูดให้เหมาะกับงานขายและบริการ มีเทคนิคต่างๆที่ช่วยให้การพูดดูน่าฟังมากยิ่งขึ้นเช่น ยิ้มพร้อมพูด จะทำให้เสียงดูหวานขึ้น การใช้คำที่ควรใช้กับลูกค้าเป็นต้น

ลงทะเบียนเรียน 3,900 บาทต่อท่าน 

ลงทะเบียนภายใน30กันยายนนี้ พิเศษ 3,500บาท

Visitors: 544,523