อบรมบุคลิกภาพรอบ Public เดือนตุลาคม

อบรมรอบPublic เดือน พฤศจิกายน

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

รอบที่ 17 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 10.00น.-17.00น. 

สถานที่ กรุงเทพ(แจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เกิดความโดดเด่น ความมั่นใจในการทำงานและการเข้าสังคม ดังนั้นทางหลักสูตรจึงนำการปรับวิธีคิดเพื่อเติมเต็มบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ทั้งภายนอกและภายในรวมถึงฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นภาพอย่างแท้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการแต่งหน้า และ พัฒนาบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้ปรับบุคลิกภาพภายในของตนเอง สร้างทัศนคติที่ดี ในการทำงาน การเข้าสังคม

2. แสดงออกทางภาษากาย ท่วงท่าการยืน เดิน นั่ง การแสดงสีหน้า การใช้สายตา การยิ้ม และภาษากายอื่นๆได้อย่างสง่างาม

3.พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การใช้คำพูด ระดับเสียง ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ลักษณะงาน

4.มีความมั่นใจในการแต่งหน้า เสริมความงามให้ดูสวยงามแบบธรรมชาติ

ลักษณะการอบรม ทฤษฎี10%  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น20% ฝึกปฏิบัติ 70%

 

หัวข้อที่สร้างเสน่ห์จากภายใน(Charming Characteristics)  

           ปรับบุคลิกภาพจากภายใน เรียนรู้การใช้ชุดความคิดที่สร้างบุคลิกที่มีเสน่ห์พร้อมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการใช้ชีวิต 

หัวข้อที่2 บุคลิกภาพภายนอกสง่างาม (Smart Appearance)

เสริมสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพภายนอกให้ดูเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ลักษณะงาน ให้ผู้นั้นมีภาพลักษณ์ที่ดูดี สวยงาม สง่างาม เป็นที่น่าจดจำ ได้แก่ การควบคุมสีหน้า มารยาทการมอง การยิ้มแบบจริงใจ การนำเสนอ การเชิญ การนั่ง การยืน การเดิน การแนะนำตนเอง การใช้ลักษณะมือ การยื่น-รับนามบัตร ระดับการมอง การเว้นระยะห่าง การจับมือ ฝึกปฏิบัติท่วงท่าที่ควรและไม่ควรทำ ฝึกปฏิบัติเทคนิคการแต่งหน้า การดูแลผิวหน้า 

หัวข้อที่ 3 สื่อสารให้น่าฟัง(Impressive Conversation)

         ฝึกปฏิบัติการสื่อสารทั้งแบบ face to face ได้แก่ ระดับเสียง โทนเสียง ความคล่องแคล่ว ความไพเราะและเทคนิคการพูดให้น่าประทับใจ

ลงทะเบียนเรียน 3,900 บาทต่อท่าน 

Visitors: 554,064