องค์กรที่ได้ไว้วางใจอบรมกับทางเรา

บริการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรพิเศษ In-House Training ,Public Training, Online Training

 

เพราะเราเข้าใจถึงปัญหาด้านบุคลิกภาพของบุคลากรในองค์กรที่แตกต่างกัน เราพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางตอบสนองความต้องการทุกองค์กรและแก้ไขปัญหาของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการวิเคราะห์พัฒนาให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ลูกค้าของเราคือใคร ?

1.องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการนำบุคลิกภาพไปใช้ในการให้บริการ การขาย การบริหาร การสื่อสาร การสร้างแบรนด์ เป็นต้น โดยองค์กรที่เราให้บริการในปัจจุบันได้แก่ สถาบันการศึกษา บริษัท ร้านค้า โรงแรมหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน โดยการอบรมเป็นรูปแบบIn-House Training 

2.บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเองรวมถึงองค์กรที่มีความสนใจให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบ Public Training ซึ่งค่าใช้จ่ายสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ โดยสามารถดูกำหนดการอบรมได้ตามตาราง

 

แนวทางการอบรม ?

ทางเราเน้นการออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานของทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับและเน้นฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ เปิดมุมมอง เทคนิค วิธีการพัฒนา รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายในการทำงานโดยเนื้อหาและกิจกรรมการอบรมทางเราจะทำการปรับให้เหมาะสมกับในแต่ละตำแหน่งและหน้าที่เช่น ผู้บริหาร พนักงานขาย พนักงานบริการ พนักงานต้อนรับ นักศึกษา บุคลากรทุกตำแหน่งในองค์กร เป็นต้น

 

องค์กรที่ได้ไว้วางใจ เลือกใช้บริการอบรมจากทางเรา

Visitors: 594,101