อบรมการสร้างภาพลักษณ์และเทคนิคการแต่งหน้ากับดร.หนูนา

สร้างภาพลักษณ์และเทคนิคการแต่งหน้า

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขาย พนักงานให้บริการ ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกเพศ ทุกวัยโดยเฉพาะสุภาพสตรี

-ความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์ทางจิตวิทยา

-การสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งทางสังคมและอาชีพ

-เสริมสไตล์การแต่งกาย 4ไสตล์ที่เหมาะสม (Signature Style)

-เรียนรู้การใช้จิตวิทยาของสีเสริมการแต่งกาย 

-กิจกรรมทดสอบการเลือกเครื่องแต่งกายผ่านApplication

-ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าและทำผม หญิงและชาย

-ฝึกปฏิบัติภาษากายเพื่อสร้างความสง่างาม เช่นท่วงท่าการเดิน นั่ง ยืน ในการทำงานหรือออกงานสังคม การใช้ลักษณะมือ มารยาทการมอง การแสดงสีหน้า การยิ้ม การนำเสนอ การยื่น+รับนามบัตร การใส่+ถอดเสื้อสูท  มารยาทที่ควรทำและไม่ควรทำ   

วิทยากรอบรม อาจารย์หนูนา โทร0993344222 หรือ ไลน์คุยกับอาจารย์

Visitors: 563,210