อบรมการสร้างภาพลักษณ์และเทคนิคการแต่งหน้ากับดร.หนูนา

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง เห็นจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา
2.มีรูปแบบการคิดใหม่และรู้วิธีการจัดการอารมณ์ของตนเอง
3.มีบุคลิกภาพภายนอก ภาษากาย การแสดงสีหน้าอย่างมืออาชีพและมารยาทการแสดงออกที่เหมาะสม
4.เพิ่มทักษะการเลือกสีรองพื้น สีแป้ง สีตา ติดขนตาหลอม เขียนคิ้ว ทำผมให้ได้อย่างสวยงาม

 

หัวข้อการอบรม
1.ความสำคัญของบุคลิกภาพและผลกระทบที่เกิดจากบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม
2.สำรวจบุคลิกภาพที่ดีและบุคลิกภาพที่เกิดปัญหาในการทำงาน
3.ตั้งเป้าหมายบุคลิกภาพภายในและภายนอกให้มีเสน่ห์

4.Professional Appearance เสริมสร้างบุคลิกภาพนอกในการปรากฏกายให้น่าประทับใจ ด้วยการ 

 -Scan and Set ปรับอวัยวะสำคัญทั้ง 6 เข้าสู่แกนกลาง ไม่ยื่น ไม่ค่อม ไม่ย้วย เพราะอวัยวะที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสร้างทั้งสุขภาพที่ดีและภาพลักษณ์ที่สง่างาม

 - ปรับบุคลิกภาพ 3ระยะ ได้แก่ บุคลิกภาพระยะไกล ปรับท่วงท่าการเดินให้ดูสมาร์ท กระตือรือร้น บุคลิกภาพระยะกลาง ปรับท่วงท่าการยืน ตำแหน่งการยืน ตำแหน่งการเก็บมือ การถือเอกสาร การใช้ภาษามือในขณะยืน การไหว้ก่อน-หลังให้บริการ มารยาทการรับ-มอบนามบัตร การนั่งตรงและนั่งแบบเก็บเรียวขา บุคลิกภาพระยะใกล้ ได้แก่ การใช้ลำตัวส่วนบน การฝึกควบคุมสีหน้า การสร้างสีหน้าให้ดูมีชีวิตชีวา การยิ้มแบบ Real & Warmมารยาทการสบตา 

5.ฝึกปฏิบัติแต่งหน้าโดยวิเคราะห์รูปหน้า องค์ประกอบของสีผิว สีผม สีดวงตาเพื่อหาสีที่ใช่ และการทำผมที่เหมาะสมกับรูปศีรษะ (หัวข้อแต่งหน้า ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม บรรยาย 30 ฝึกปฏิบัติ 70  ผู้ดำเนินการอบรม ดร.นทษร สุขสารอมรกุลและวิทยากรแต่งหน้า

ฝึกปฏิบัติแต่งหน้าทุกท่านจำกัด 20ท่าน/กลุ่ม แต่งหน้าแบบสาธิต40 ท่าน/กลุ่ม   

วิทยากรอบรม อาจารย์หนูนา โทร0993344222 หรือ ไลน์คุยกับอาจารย์

Visitors: 595,204