อบรมการสร้างภาพลักษณ์และเทคนิคการแต่งหน้ากับดร.หนูนา

 

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า (หลักสูตรเน้นภาพลักษณ์)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 พนักงานขาย พนักงานให้บริการ ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร นักศึกษาทุกชั้นปี ทุกเพศ ทุกวัยโดยเฉพาะสุภาพสตรี

 ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1.เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง เห็นจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา

 2.มีรูปแบบการคิดใหม่และรู้วิธีการจัดการอารมณ์ของตนเอง

 3.มีบุคลิกภาพภายนอกและการแต่งหน้า ทำผมที่สง่างาม

 หัวข้อการอบรม 

 1.ความสำคัญของบุคลิกภาพและผลกระทบที่เกิดจากบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสม

 2.สำรวจบุคลิกภาพที่ดีและบุคลิกภาพที่เกิดปัญหาในการทำงาน พร้อมวิธีการจัดการ

 3.ประเมินบุคลิกภาพของตนเองเพิ่มเติมเพื่อหาจุดพัฒนาใน 4 มิติ

 4.ตั้งเป้าหมายบุคลิกภาพภายในและภายนอกให้มีเสน่ห์

 5.พัฒนาบุคลิกภาพใน 2 มิติ คือ Mindset & Appearance โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านความเป็นมืออาชีพและน่าประทับใจ 

 5.1 Mindset สร้างบุคลิกภาพภายในให้มีเสน่ห์ด้วยวิธีการคิด โดยฝึกมองเห็นคุณค่าในตนเอง ฝึกคิดเชิงบวก(Positive Mindset) ที่จะช่วยให้แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น

 5.2Appearance เสริมสร้างบุคลิกภาพนอกในการปรากฏกายให้น่าประทับใจ ด้วยการ 

 -Scan and Set ปรับอวัยวะสำคัญทั้ง 6 เข้าสู่แกนกลาง ไม่ยื่น ไม่ค่อม ไม่ย้วย เพราะอวัยวะที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสร้างทั้งสุขภาพที่ดีและภาพลักษณ์ที่สง่างาม

 - ปรับบุคลิกภาพ 3ระยะ ได้แก่ บุคลิกภาพระยะไกล ปรับท่วงท่าการเดินให้ดูสมาร์ท กระตือรือร้น บุคลิกภาพระยะกลาง ปรับท่วงท่าการยืน ตำแหน่งการยืน ตำแหน่งการเก็บมือ การถือเอกสาร การใช้ภาษามือในขณะยืน การไหว้ก่อน-หลังให้บริการ มารยาทการรับ-มอบนามบัตร การนั่งตรงและนั่งแบบเก็บเรียวขา บุคลิกภาพระยะใกล้ ได้แก่ การใช้ลำตัวส่วนบน การฝึกควบคุมสีหน้า การสร้างสีหน้าให้ดูมีชีวิตชีวา การยิ้มแบบ Real & Warmมารยาทการสบตา ฝึกปฏิบัติแต่งหน้าและทำผม 

รูปแบบการอบรม บรรยาย 30 ฝึกปฏิบัติ 70  ผู้ดำเนินการอบรม ดร.นทษร สุขสารอมรกุลและวิทยากรแต่งหน้า

ฝึกปฏิบัติแต่งหน้าทุกท่านจำกัด 25ท่าน/กลุ่ม แต่งหน้าแบบสาธิต40 ท่าน/กลุ่ม   

วิทยากรอบรม อาจารย์หนูนา โทร0993344222 หรือ ไลน์คุยกับอาจารย์

Visitors: 585,290