บุคลิกภาพและทัศนคติเชิงบวก

พัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติเชิงบวก

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานขายพนักงานให้บริการผู้บริหารทุกระดับบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรนักศึกษาทุกชั้นปีทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะการขายประกันภัยผู้ที่ต้องรับมือกับอารมณ์ลูกค้า

หัวข้ออบรม

-ทดสอบบุคลิกภาพรายบุคคลเบื้องต้น (Visual Personality Test)

-บุคลิกภาพ 8 ลักษณะ (8 Charming Characteristics)

-เรียนรู้วิธีการแก้ไขสถานการณ์เชิงลบด้วยการ BPL

-สร้างวงจรชีวิตประจำวันเชิงบวก

-สร้างเงื่อนไขความคิดเชิงบวก

-การแสดงปฏิกิริยาเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เชิงลบ

-กิจกรรมกลุ่ม Positive Thinking to Positive Energy

หากท่านต้องการให้ทางอาจารย์ปรับหลักสูตรหรือปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรสามารถติดต่ออาจารย์หนูนาโดยตรงได้ที่ 0993344222 

Visitors: 544,524