การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication(ได้รับคะแนนสูงสุดจากองค์กรเอกชนปี64-65) 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ องค์กรที่ต้องการเน้นการสื่อสารภายในและสื่อสารกับลูกค้า 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.เสริมความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกของผู้ส่งสาร

2.เข้าใจกระบวนการสื่อสารมากขึ้น 

3.มีเทคนิคการสื่อสารที่ดีในการทำงานและการเข้าสังคม 

หัวข้อการอบรม  

1.ทฤษฎีการสื่อสารและความสำคัญขององค์ประกอบการสื่อสาร

2.ประเมินการสื่อสาร 4 รูปแบบ Passive, Aggressive, Assertive, Passive-Aggressive

3.Positive Thinking to Positive Communication 

     จัดการความคิด ความรู้สึกก่อนเดินเข้าไปสื่อสาร จะทำให้บรรยากาศและความรู้สึกผู้ฟังเป็นไปในทางบวกมากขึ้น

4.สื่อสารสร้างสัมพันธ์ 5 คำที่ควรใช้ 

5.ศิลปะการใช้คำเพื่อสร้าง Positive Emotion และ เลี่ยงNegative Emotion ในสถานการณ์ต่างๆ 

6.รูปแบบการสื่อสารพร้อมใช้สำหรับ การขออภัย การอธิบายเมื่อลูกค้าพบปัญหา การรับข้อร้องเรียน การรายงานข้อผิดพลาด 

7.เทคนิคการตอบคำถาม อธิบายไม่วกวนด้วยหลัก T P E E P

   ถึงแม้จะมีข้อมูลที่มีคุณภาพแต่ถ้าอธิบายไม่ชัดเจน ไม่เห็นภาพจะไม่สามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ เทคนิคนี้เป็นการลำดับรูปแบบประโยคที่จะช่วยให้อธิบาย ขยายความ ตอบคำถามได้ชัดเจน เห็นภาพมากขึ้น

8.Focus On Benefit 

  การสื่อสารเพื่อให้อีกฝ่ายเห็นประโยชน์และความสำคัญเพื่อขอความร่วมมือเป็นหลัก

9Voice Characteristics

   เรียนรู้คุณสมบัติของน้ำเสียง โทนเสียง 4 แบบ โดยเฉพาะเสียงที่เหมาะสมในการสื่อสารกับลูกค้า เพราะเสียงคือการสร้างบรรยากาศสามารถสร้างความรู้สึกที่ดีแด่ผู้ฟังได้ 

10.Body Language ฝึกปฏิบัติภาษากายและการควบคุมสีหน้าในการสื่อสารให้ดูเป็นมิตร สุภาพและมีความเป็นมืออาชีพ โดยการปรับบุคลิกภาพ 2 ระยะ

 บุคลิกภาพระยะกลาง ปรับท่วงท่าการยืน ตำแหน่งการยืน ตำแหน่งการเก็บมือ การใช้ภาษามือ การไหว้ก่อน-หลังให้บริการ การนั่งตรงและนั่งแบบเก็บเรียวขา 

  บุคลิกภาพระยะใกล้ ได้แก่ การใช้ลำตัวส่วนบน การฝึกควบคุมสีหน้า การสร้างสีหน้าให้ดูมีชีวิตชีวา การยิ้มแบบ Real & Warm มารยาทการสบตาทางธุรกิจ

รูปแบบการอบรม บรรยาย 30 ฝึกปฏิบัติ 70  อบรมโดย ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

วิทยากรอบรม อาจารย์หนูนา หรือ ไลน์ปรึกษากับอาจารย์

Visitors: 594,102