เทคนิคการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ 

 ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.สร้างรูปแบบการนำเสนอที่เป็นสไตล์ของตนเองได้อย่างน่าประทับใจ

2.มีภาพลักษณ์ผู้นำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพ

3.นำเทคนิคไปปรับใช้ในการนำเสนองานและพูดในที่สาธารณะได้อย่างมั่นใจ

4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการนำเสนอมากขึ้น

 

หัวข้อการอบรม

 1.ทฤษฎีการสื่อสารและวัตถุประสงค์การนำเสนอที่ควรรู้

 2.ปลุกพลังสมอง เตรียมพร้อมการนำเสนอ

         กิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ

3.วิเคราะห์ผู้ฟังและจิตวิทยาเพื่อการเข้าถึง

          เรียนรู้จิตวิทยาการรับรู้ของผู้ฟังเพราะผู้ฟังฟังเรื่องราวมาเป็นร้อย จะทำอย่างไรให้ผู้ฟังสนใจ วางสิ่งที่กำลังคิดอยู่แล้วเงยหน้าขึ้นมาฟังด้วยความตั้งใจ เข้าใจสิ่งที่นำเสนอและจะเชื่อมโยงกับผู้ฟังได้อย่างไร

4.ปรับบุคลิกภาพและการสื่อสาร

            4.1บุคลิกภาพช่วยทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ การเข้าถึงและยังดึงดูดสายตาผู้ฟังให้สนใจผู้พูดได้ ประกอบด้วยการยืน การเดิน การนั่ง การใช้ลำตัว การใช้ภาษามือ การแสดงสีหน้า ซึ่งภาษากายจะช่วยเสริมน้ำหนักของข้อมูลและผู้นำเสนอจะดูมืออาชีพขึ้นอีก 55% 

            4.2ลักษณะของเสียงในการนำเสนอเปรียบเสมือนปากกาไฮไลท์ข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ฟัง ประกอบด้วยโทนเสียงสูง กลาง ต่ำ หนัก เบา เว้นวรรค การหยุดในจังหวะที่เหมาะสม การออกเสียง สำเนียงที่ชัดเจน 

            4.3เรียนรู้การสร้างคำที่ทรงพลัง (Powerful Words) เพื่อโน้มน้าว จดจำ และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

5.สร้างรูปแบบการนำเสนอด้วยเทคนิค 3S

           Spark Curiosity เทคนิคจุดประกายความอยากรู้ของผู้ฟัง

           Smooth Transition เชื่อมประเด็นได้(flow) ไม่หลุดแก่น (Key)

           Strong Call to Action ปิดท้ายอย่างทรงพลัง

 6.ฝึกปฏิบัติการนำเสนอและตอบคำถาม

 

ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง กรณีต้องการอบรม 3ชั่วโมงกรุณาติดต่อทีมงาน

รูปแบบการอบรม บรรยาย 40 ฝึกปฏิบัติ 60 

วิทยากรอบรมอาจารย์หนูนา โทร0993344222 หรือ ไลน์ปรึกษากับอาจารย์

Visitors: 595,205