บุคลิกภาพในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

บุคลิกภาพในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

     หลักสูตรการสื่อสารออกแบบมาเพื่อเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการทำงานการเป็นพิธีกร,นักพูด,นักประชาสัมพันธ์ตลอดจนให้ผู้ที่ได้อบรมสามารถเป็นต้นแบบในด้านบุคลิกภาพที่ดีแบบSMART&ELEGANT และเป็นต้นแบบนักสื่อสารแบบPOWERFUL& CONFIDENT ดังนั้นทางหลักสูตรจึงเน้นตั้งแต่การปรับวิธีคิดเพื่อเติมเต็มบุคลิกภาพให้มีเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอก ตลอดจนเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรม

-สร้างแนวคิด วิธีปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยงเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะตนให้มีเสน่ห์ (5Charming Characteristics)

-Professional Appearance ตำแหน่งการยืนบนเวทีเทคนิคการยืนให้ดูมั่นใจและมีพลังการพักขาการวางตำแหน่งปลายเท้า,การเปิดลำตัวเทคนิคลุกนั่งให้ดูสง่าการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยแต่ดูมีพลังการเว้นระยะห่างขณะสนทนา, วิธีการพักมือขณะพูดให้ดูมืออาชีพ, วิธีการเดินให้ดูSmart, ระยะห่างของก้าวการแกว่งแขนการจัดลำตัวให้ตรงจังหวะการเดินให้มีมาดการถือของขณะเดิน, วิธีการนั่งให้ดู Elegant,การวางตำแหน่งมือ,การนั่งแบบเปิดลำตัว,การวางขาและปลายเท้า-วิธีการใช้ไมค์ในแบบต่างๆการส่งไมค์การเช็คไมค์, วิธีการกวาดสาตาระดับการมองมารยาทการสบตาเวลาในการสบตาการสบตาแบบเป็นมิตร,เทคนิคการยิ้มแบบจริงใจ (Real Smile) และเทคนิคการยิ้มแบบอบอุ่น (Warm Smile), การใช้ภาษามือในการนำเสนอ การผายมือ , การทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมในการสื่อสาร, การควบคุมสีหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ยากต่อการควบคุม, การยื่นนามบัตร, รูปแบบการไหว้ให้น่าจดจำการทักทายโดยจับมือ, แนะนำเทคนิคการแต่งหน้า ทำผมเพื่อใช้ขึ้นเวที, ท่วงท่าที่ไม่ควรทำขณะสนทนา

-เทคนิคสื่อสารให้สะกดสายตา ได้แก่ การสร้างประโยคแนะนำตนเอง แก้ไขปัญหาใช้คำฟุ่มเฟือย ฝึกใช้คำแฝงอย่างระมัดระวัง ระดับเสียง โทนเสียง ความคล่องแคล่วไพเราะและเทคนิคการพูดให้น่าประทับใจในที่สาธารณะ

 

หากท่านต้องการให้ทางอาจารย์ปรับหลักสูตรหรือปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร สามารถติดต่ออาจารย์หนูนาโดยตรงได้ที่ 0993344222 

Visitors: 544,527